Występowanie w produktach pszczelich witamin lipofilnych

W produktach pszczelich obok witamin rozpuszczalnych w wodzie (hydrofilnych) występują także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (lipofilne). Zalicza się do nich witaminy: A, D, E i K. Produktami, w których witaminy te występują w największych ilościach, jest pyłek kwiatowy (obnóże pszczele) i pierzga. 
W mniejszych ilościach spotykane są one w miodzie, propolisie, mleczku pszczelim , wosku pszczelim i czerwiu trutowym. Natomiast brak jest danych odnośnie jadu pszczelego i osypu pszczół. Poniżej opisane zostały właściwości biologiczne witamin lipofilnych, stosowanych zarówno do wewnątrz, jak i miejscowo. 
Poza tym na podstawie dostępnego piśmiennictwa przeanalizowano ich zawartość w poszczególnych produktach pszczelich.

Kontynuuj czytanie